તમે અમારી વેબસાઇટ www.rbpatel.in જોઈ રહ્યા છો.
અક્રમ ક્રુઝ 2025

⇐ ક્લિક કરો

આર બી પટેલ એન્ડ કંપની (અમે યુએસએ વિઝા એક્સપર્ટ છીએ. ઉપરાંત અમે આઈએટીએ એર ટિકિટ ટ્રાવેલ એજન્ટ પણ છીએ.)

અમારી ઓફિસ ઇન્કમટેક્સ અમદાવાદ, અંબા બિઝનેસ પાર્ક ત્રિમંદિર સંકુલ અને જ્યોર્જિયા યુએસએ છે.

સંપર્ક: +91-95120 39351 (મેઈન મોબાઈલ નંબર) , અને +91-95120 39352 (વૈકલ્પિક મોબાઈલ નંબર), અમારી ઓફિસ સવારે 9:15 વાગ્યાથી સાંજના 6:15 સુધી ખુલ્લી રહે છે (ભારતીય સમય ) સોમવારથી શનિવાર
જો તમે ભારત બહારથી કૉલ કરો છો, તો તમે સોમવારથી રવિવાર સુધી કોઈપણ દિવસે સવારે 5 થી સવારે 9:15 (IST) દરમિયાન અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.
Email ID: 9512039351RBPATEL@GMAIL.COM

અમારું સરનામું: G-12, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, "સમૃદ્ધિ" બિલ્ડીંગ., કાલુપુર બેંકની પાછળ, સાકાર-3ની સામે, ઈન્કમટેક્સ ઓવરબ્રિજની નીચે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠની ગલી, અમદાવાદ-380014, ભારત
અમારી ઓફિસ સુધી પહોંચવા Google Map માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો. to English Language


અમારી વિશેષતા યુએસએ ના વિઝિટર વિઝા, EB5 વિઝા અને L1 વિઝા છે.
  (વધુ માહિતી માટે, કાળા ત્રિકોણ પર ક્લિક કરો)
એટલાન્ટા યુએસએ ઓફિસ. અમારા પ્રોપ્રાઈટર રાકેશ પટેલની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીનું કામ
  (વધુ માહિતી માટે, કાળા ત્રિકોણ પર ક્લિક કરો)
અમારી રોજબરોજની અન્ય સેવાઓ જેમ કે, એર ટિકિટ, બેંક ટુ બેંક ફોરેન મની ટ્રાન્સફર, OCI, FRRO, પાસપોર્ટ, અન્ય દેશના વિઝા વગેરે...
USA ની (અમેરિકા ની) સરકારની અધિકૃત વિઝા વેબસાઇટ્સની લિંક્સ. Official Website to Fill US Visa Form DS 160
IMPORTANT NOTE: You Must Fill and Complete DS-160 form and Generate DS-160 Confirmation Page before using appointment Website below. Double Check That DS-160 Confirmation Page's Data Matches EXACTLY to Your Current Passport Data Letter by Letter. As Per US Embassy Official Instructions; after 15NOV2023; Mistakes in DS-160 Confirmation Page will not be allowed Later after booking an appointment.
If you find mistake(s) in Filled DS-160 Confirmation Page; Please fill a new form on above website again and use that new DS-160 ID (10 Character Alphanumeric Code) in Appointment Website Below.
Tip: If you have a small mistake First "Retrieve an Application" using old DS-160 form ID (on above website) that has mistake(s). Then select option "Create a New Application". New DS-160 ID will be generated and Most of Old DS-160 Data will be automatically copied from old DS-160 form (Some Data you have to re-enter); by this way you enter minimum Data and Correct Mistake(s) easily.
Tip: It is always advisable to take hard copy prints of Review Pages and get it checked by you at piece; before submitting. Even better you take help of a family member/close friend to double check that your Passport\’s Data match Data in DS-160.
We take care of all this minute details and get updated daily BUT Please refer Latest Embassy Instructions on appointment website below if do yourself.

Official Website to Pay US Visa Fees and book Appointments
this website has very useful information and procedures to answer most of your questions/confusion. Helpful if you are going on your own.
Direct Login Official Link of Fee & Appointment Website for Quick Accesses.
Use This Direct Link when you login frequently

New H1B Pilot Program
Renew H1B Visa Stamp in Passport without leaving USA. (This pilot program will accept applications from January 29 to April 1, 2024. Conditions Apply. Refer link please)